Loading...
Verschillende behandelmethodes2019-12-13T10:48:04+00:00

Hoe ziet de behandeling eruit?

De psychosomatisch fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals de huisarts, medisch specialist, psycholoog en bedrijfsarts. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van therapeutische gesprekken, cognitieve gedragsmatige interventie en therapeutisch lichaamswerk. Wat dat precies inhoudt, leest u hieronder.

Therapeutische gesprekken2019-11-06T08:18:22+00:00

Het doel van therapeutische gesprekken is de klachten helder krijgen, deze te verwerken en indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren. In de therapeutische gesprekken wordt gebruik gemaakt diverse methoden. Hieronder worden enkelen nader toegelicht.

SCEGS anamnese en een biografische anamnese

Tijdens de intake zal er een SCEGS anamnese en een biografische anamnese worden afgenomen. SCEGS staat voor somatiek (lijf), cognities (gedachten), emoties, gedrag en sociaal. De psychosomatische klacht kan zo helder worden geordend en er kunnen factoren worden opgespoord welke te behandelen zijn en welke niet. In de biografische anamnese zal er samen met u worden gekeken naar het stuk verleden wat te maken kan hebben met het ontstaan dan wel onderhouden van de huidige klachten. Wilt u hier meer over weten, lees hier verder.

Cliëntgerichte gesprekstherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut (PSF) is erop getraind om de cliëntgerichte gesprekstherapie in te zetten om zorg te dragen voor een goede werkrelatie, wat inhoudt dat er een persoonlijke benadering is die veiligheid, vertrouwen en begrip biedt. Wilt u hier meer over weten, lees hier verder.

Motivationele  gespreksvoering

Nog een methode is motivationele  gespreksvoering, welke  in het ‘’verlengde  ligt’’ van de vorige beschreven gesprekstherapie. Hierbij richt de PSF op het bevorderen van uw intrinsieke motivatie om te veranderen en daarmee uw eigen gezondheidsgedrag te bevorderen. Wilt u hier meer over weten, lees hier verder.

Overige methoden

Uiteraard bestaan er veel meer gesprekstherapieën dan de hierboven beschrevenen. Gekozen is om er een aantal te beschrijven om u alvast enige helderheid te verschaffen over hoe wij werken.

Cognitieve gedragsmatige interventie2019-11-03T15:46:09+00:00

Cognitieve gedragsmatige interventie is een therapie waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen. U leert  hier beter mee om te gaan.

In de cognitieve gedragsmatige therapie wordt er gericht op de cognities, wat vooral te maken heeft met ‘’het denken’’. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het ABC-schema, ook wel G-schema genoemd. Hierbij staan de letters voor:

  • A = Activerende Gebeurtenis
  • B =  Beoordeling of Gedachten m.b.t. die gebeurtenis
  • C = Consequentie (Gevoelens en Gedrag)

Telkens gaat het er bij de CGT om, om de ‘’Beoordeling’’ (of in het G-schema, de Gedachte) op te sporen welke niet-helpend is en deze om te vormen naar helpend of wenselijk. Wilt u hier meer over weten, lees hier verder.

Therapeutisch lichaamswerk2019-11-06T18:30:11+00:00

Door middel van ontspanningsoefeningen, ademhalings- en aandachttraining ( zoals bijvoorbeeld mindfulness oefeningen)
en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen. Onder het therapeutisch lichaamswerk vallen de meeste therapieen die de psychosomatisch fysiotherapeut gebruikt. Enkele veel gebruikte zijn:

Mindfulness

Dit is een therapie die zich richt op het trainen van oordeelsvrije aandacht op het hier en nu, waarbij lichamelijke gevoelens en emoties worden geobserveerd zonder te reageren met controle of vermijding, maar met een open houding. Dit is effectief gebleken in stress, pijn en angst vermindering, stemming verbetering. Meer weten over mindfulness, lees hier verder.

Progressieve relaxatie

Deze behandelvorm richt zich op spierontspanning, waarbij eerst een aantal seconden spieren worden aangespannen en vervolgens seconden lang worden ontspannen. Met elke ontspanning, kan deze zich verdiepen, zodat een diepe ontspanning kan worden bereikt. Meer weten over progressieve relaxatie, lees hier verder.

Autogene training

Bij deze behandelvorm wordt er met affirmatie of suggestie gewerkt en lijkt daarmee op hypnose. Autogeen slaat op het zichzelf in een hypnoide toestnad brengen. Door zich voor te stellen Dat er een bepaalde lijfelijke sensatie wordt gevoeld, gaat dit uiteindelijk door  geduldig voor te stellen over in het daadwerkelijke gevoel. Meer weten over autogene training, lees hier verder.

Communicatieve massage

Bij communicatieve massage wordt de patiënt aangeraakt en gemasseerd. Tijdens de massage wordt de patiënt uitgenodigd met aandacht bij het lichaam te blijven met volle aandacht, ook wanneer er emotionele gewaarwordingen worden beleefd, om zodoende deze emoties te verwerken en te uitten.

Ademtherapie

Bij ademtherapie is telkens het aangrijpingspunt de ademhaling. Gericht wordt op het vergroten van de variabiliteit in de ademhaling, waarbij o.a.  op het trager ademhalen en het abdominaal/ diafragmaal ademen (middenrif/ buik) wordt gericht. Ook zijn er veel andere mogelijkheden in het ademen. Telkens is er meer van het lichaam ‘’mee te laten werken’’ met de primaire adembeweging en kan een toestand worden bereikt waarin ‘’het hele lichaam ademt’’, waarbij een diepe stress reductie het effect is. Van Dixhoorn is een voorbeeld van ademtherapie. Wilt u meer weten over ademtherapie, lees hier verder.

Samenwerking

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is regelmatig samenwerking met andere deskundigen nodig, zoals met de verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts of andere disciplines.

De behandelplannen worden op elkaar afgestemd om de kans op een sneller herstel te vergroten. Voor het uitwisselen van rapportages en het houden van tussentijdse evaluaties onderling is uw toestemming nodig.

About Our Practice

Phasellus non ante ac dui sagittis volutpat. Curabitur a quam nisl. Nam est elit, congue et quam id, laoreet consequat erat. Aenean porta placerat efficitur. Vestibulum et dictum massa, ac finibus turpis.

Contact Info

12345 West Elm Street

Phone: 1.888.456.7890

Fax: 1.888.654.9876

Web: Buy Avada Today!